Česká škola

Snažíme se vyrobit ucelenou sadu nástrojů pro mateřské školy. Ambicí je mít přesah do všech základních předmětů jako je český jazyk, matematika a prvouka.