JAK PRACUJEME?

Aplikace a hry děláme snadno ovladatelné.. Animaci dáváme život.. Filmu lesk ...
Grafiku používáme jako prostředek pro vyjádření emoce, kterou chcete přenést na svého diváka.
Snažíme se o praktičnost, jednoduchost a přehlednost sdělení.

U všeho co vy prezentujete, co my vytváříme a co se odehraje směrem od obrazovky před oči sledujíího přemýšlíme nad tím, aby divák pochopil co mu chcete říct. Klademe důraz na to, aby výsledek práce přinesl co největší užitek napříč všemi platformami a výstup šel recyklovat v navazujících médiích (web, sociální sítě, televize, youtube a jiné kanály). Každá platforma vyžaduje svoji specifickou péči, u každého užití je třeba se věnovat trochu jiným detailům.

Další odpovědi na Vaše otázky naleznete na tomto odkazu.

image/jpeg