◄     ►

NaucMe.cz

Vytváříme zábavné hry, interaktivní knihy a výukové pomůcky pro děti a všechny rodiče a učitele, kteří se rádi baví při společném objevování.

$3.99

Soubor 118ti grafomotorických listů pomůže dětem rozvíjet nácvik psaní.

Snadná kontrola plynulosti tahu. Sešit na kreslení je konečně nekonečný!
Rodiče a učitelé by potřebovali mít pro děti při nácviku psaní nekonečný sešit. Takový, kde by měli možnost začít trénovat vždy na čisté straně, znovu a znovu. Přesně takovou pomůcku máte teď před sebou. Soubor grafomotorických listů pomůže dětem rozvíjet se v oblasti grafomotoriky s ohledem na jejich potřeby a schopnosti. Tato důležitá dovednost je jedním ze základních kamenů, na nichž dítě staví své vzdělávání.
Aby se dítě naučilo správně psát, potřebuje mít přiměřeně rozvinutou oblast jemné motoriky. Doporučujeme aplikaci používat se stylusem a dbát na jeho správný úchop a uvolnění ruky. Přiměřenost tlaku na podložku a jistotu při tažení pera snadno zkontrolujete pomocí kaligrafické čáry, která zobrazuje svoji sílu podle plynulosti tahu dítěte. Animovaná tečka naznačuje správné tažení čáry a poradí dítěti, kde začít a jak postupovat při psaní dál. Listy vás provedou od volného pohybu tužkou přes různé druhy linek až ke spojování bodů.
Soustřeďte se na bohatou nabídku činností, vybírejte nejdříve ty jednoduché podle skupiny, ve které je list zařazený. Náročnost zvyšujte pomalu a dopřejte dítěti čas na zautomatizování a zdokonalení právě zvládnutého prvku, než postoupíte do další skupiny.
Děti podporujte a chvalte i za malé úspěchy, podpoříte v nich sebevědomí a pozitivní přístup ke zvládnutí následné školní docházky.

ČESKÁ ŠKOLA:

Snažíme se vyrobit ucelenou sadu nástrojů pro první stupeň základních škol. Prvním impulsem byla původní česká písanka. Ambicí je mít přesah do českého jazyka, matematiky a přírodních věd. Nemá smysl duplikovat učebnice, ale nabídnout to, co papírová média nedovedou. Tedy přidat možnost interaktivně pracovat s obsahem, doplnit zvuk, animaci. Děti mohou obsah procházet, opakovaně zkoušet, testovat dovednosti a přímo je vyhodnocovat tabletem. Aplikace tím podporují systém účení pomocí vlastních zkušeností, pokusů, úspěchů a omylů.