◄     ►

BlueRed Studio Jihlava

Rozhýbeme 3d animace, natáčíme reklamní filmy, tvoříme interaktivní weby, aplikace a hry.

Vyrobeno "na klíč" pro společnost Mafra a.s.

Interaktivní aplikace ve verzi pro web

Výroba projektu zabrala téměř 2 roky. Autorkou a nositelkou myšlenky je paní Jitka Stříbrná, grafiku vyrobila známá ilustrátorka dětských knížek Vendula Hegerová. Skvělá interaktivní zábava pro ty, kdo má děti od 6 měsíců do 6ti let. Obsahem jsou zhruba dva tisíce animovaných a ozvučených prezentací. Programování zajišťuje, že zadavatel si může sám spravovat obsah prezentací nezávisle na znalosti programování speciálním redakčním systémem na míru. Registrační část obsahuje databáze uživatelů s možností rozesílat zpravodaj a soutěže rodičům a upozornění při svátku či narozeninách zaregistrovaného dítěte. Přístup je zdarma po dobu 5ti minut - registrace navíc odemkne časový limit, neomezený přístup a možnost soutěžit o hodnotné ceny. Jak šel čas, tak webu přibývají funkce. Nabízí 3 jazyky (čeština, slovenština, angličtina), podrobné statistiky návštěvnosti pro jednotlivé stránky, nové typy soutěží a možnost přímého prokliku do konkrétní sekce webu. Postupně byl web pro nejmenší přetaven v mobilní aplikaci a spojil se s projektem Alík vydavatelství Mafra.

Animovaná aplikace pro tablety a telefony

Obsáhlá interaktivní sada pro nácvik základních vědomostí pro děti ve věku od 0 do 5 let.
Hravou a zábavnou formou, s ilustracemi populárních českých ilustrátorů.
PLNĚ ČESKY OZVUČENO, v naprosté většině dětskými hlasy.

Sada obsahuje nástroje pro nácvik základních informací z témat:
Zvířátka, První slova, Barvy, Čísla, Písmenka, Pohádky a písničky, Hry, Hygiena
Nauč se Zvířátka
Sekce o zvířátkách ze statku, z lesa, z louky, z džungle.
Více než 40 zvířat obsahuje základní informace: zvuk, který vydávají, název samce, samice a mláděte, čím jsou užiteční lidem, co mají ráda, charakteristické vlastnosti a zábavné video.
Nauč se První slova
Aneb nauč mě mluvit. Obsahuje 10 sad obrázků s více než stovkou prvních slov. Vše ozvučeno. Motivační nástroj pro dítě, prohlíží si obrázky, vyhledává podle pokynů a opakuje správně výslovnost. Témata: rodina, tělo, oblečení, u stolu, hračky, domov, hřiště, dopravní prostředky, hygiena, počasí.
Nauč se Barvy
Ve výukových částech - 4 a 13 barev - postupně dítě poznává a chápe pojem barvy na různých příkladech. V testovací části zkouší, zda rozpozná správnou barvu podle vyřčeného názvu.
Nauč se Čísla
Dítěti předkládáme v různých variantách počet prvků a přiřazujeme k představě počtu konkrétní číslovku. Sekce má 2 části, výukovou a testovací, kde dítě samo počítá a přiřazuje správnou číslovku.
Dělení čísel na 1-10, 11-20, 10-100 a zábavnou testovací část.
Nauč se Písmenka
Varování!
Neučte děti názvy písmen (á, bé, cé), učte je jak se písmena vyslovují (a, b, c)! Pokud se je naučí špatně, pak se je v 1. třídě při nácviku čtení bude muset přeučit.
Sekce nabízí základní sadu písmen, výukový set ke každému písmenu obsahující příklady slov začínající písmenem, třídění malých a velkých písmen, básničku pro konkrétní písmeno. Zvláštní sekcí jsou písmena s diakritikou. Obsahuje i interaktivní test na ověření, zda dítě rozpoznává první písmeno konkrétního slova.
Hraj si
Jednoduché hry pro nejmenší - stavba a moře. Klikáním na obrazovku rozhýbeš stavební stroje. Druhá sada je mořská, klikáním na obrazovku vpouštíš další zvířátka z moře.
Nauč se Říkadla, pohádky a písničky
Říkadla v několika sekcích, zábavná, abecední, pohybová, jazykolamy, obrázkové říkanky a velikonoční. Jsou ozvučená, s hudebním podkladem.
Pohádky obsahují několik jednoduchých pohádek pro nejmenší. Pracují s principem minimalizované informace spojené s obrázkem tak, aby nedošlo k přehlcení dítěte. Jsou ozvučené a obsahují jednoduché animace, případně statické obrázky.
Písničky nabízejí základ nejznámějších písniček pro nejmenší, opět propojení obrázku, jednoduché animace a hudby.
Nauč se pečovat o zdraví
Sekce má 3 části. Nejprve dítě zjišťuje, jak pečovat o části svého těla - vlasy, nos, uši, zuby, tělo, ruce, bříško. V další zase jak by mělo správně pečovat o druhé, o nemocnou maminku. I péči je potřeba dítě naučit, právě péčí dítě projevuje správně lásku. Na příkladech má dítě posoudit co je správné a co ne, co mamince pomůže a čím jí přitíží. V poslední sekci se dítě seznamuje s lékařskou ordinací a poznává jednotlivé nástroje.
Čím je aplikace jedinečná:
* rozsahem materiálů
* ozvučením, PLNĚ ČESKY OZVUČENO, zejména dětskými hlasy!
* kombinace obrázků, animací, videa a zvuku
* forma přiměřená věku a chápání dětí

APLIKACE PRO KLIENTY: