◄     ►

NaucMe.cz

Vytváříme zábavné hry, interaktivní knihy a výukové pomůcky pro děti a všechny rodiče a učitele, kteří se rádi baví při společném objevování.

      

$3.99

Máte teď v tabletu i mobilu jeden nástroj pro čtyři druhy písma včetně výslovnosti.

Interaktivní učebnice pro předškolní a školní děti pomůže zlepšit jemnou motoriku a ukáže, jak správně psát abecedu a číslice. Grafomotorická cvičení děti naučí uvolnit ruku a kreslit rovné, vlnité a zaoblené čáry v různých směrech a pečlivě obkreslovat jednoduché tvary. Nejrozsáhlejší částí je nácvik psacích a tiskacích písmen, včetně velké a malé varianty. Pomocné linky vymezují správný tvar a sklon písmene. Animovaná tečka vede ruku ve správném tažení čáry a radí dítěti, kde má začít a jak pokračovat ve psaní. Hra nám odhalí, zda děti dovedou k sobě správně přiřadit psací a tiskací variantu. Psaní lze ovládat prstem, ale doporučujeme používat pero pro tablety, tzv. stylus, který dětem pomůže i se správným úchopem pera. Teď už to konečně zvládnete snadno!
Česká písanka má teď v sobě i ukrajinskou písanku! Obsahuje psací i tiskací latinku a abetku. Nově v ní je obsažena anglická písanka (jiný druh zápisu oproti češtině). A vlaječka white-blue-white slouží pro azbuku.

ČESKÁ ŠKOLA:

Snažíme se vyrobit ucelenou sadu nástrojů pro první stupeň základních škol. Prvním impulsem byla původní česká písanka. Ambicí je mít přesah do českého jazyka, matematiky a přírodních věd. Nemá smysl duplikovat učebnice, ale nabídnout to, co papírová média nedovedou. Tedy přidat možnost interaktivně pracovat s obsahem, doplnit zvuk, animaci. Děti mohou obsah procházet, opakovaně zkoušet, testovat dovednosti a přímo je vyhodnocovat tabletem. Aplikace tím podporují systém účení pomocí vlastních zkušeností, pokusů, úspěchů a omylů.